Aardhuis logo
foto
 

Natuurvolgend bosbeheer

Natuurvolgend bosbeheer

foto
 

Bij natuurvolgend bosbeheer wordt zo veel mogelijk ruimte gelaten aan de natuurlijke processen die in bossen plaatsvinden. Elk bosgebied heeft vier functies:

  • De natuurfunctie (bos is de basis voor een grote diversiteit aan planten en dieren);
  • De schermfunctie (bos beschermt de bodem, beïnvloedt het klimaat en absorbeert fijnstof);
  • De belevingsfunctie (bezoekers beleven plezier aan het bos);
  • De productiefunctie (bos levert hout).

Drie typen bos

Kroondomein Het Loo wil deze vier functies zo evenwichtig mogelijk tot hun recht laten komen. Daarom is het bos op Kroondomein Het Loo ingedeeld in drie typen: bosreservaat, inheems en uitheems productiebos.
In het bosreservaat vindt geen oogst plaats, in de andere twee typen wel. Dit wordt veelal gedaan volgens het zogenaamde uitkapsysteem met individuele selectie van de te oogsten bomen.

 
foto