Aardhuis

De gouden schallebijter of gouden loopkever

19/06/2019

De gouden schallebijter of gouden loopkever is een vrij zeldzame soort binnen Kroondomein Het Loo


Foto: André Donker Gouden schallebijter met als prooi een gewone mestkever

 

Afgelopen zaterdag is deze fraaie gouden loopkever gezien op de Gortelseberg.

Voedsel: De gouden schallebijter is voornamelijk een jager die prooien aankan groter dan de eigen lengte, zoals slakken, insectenlaven en regenwormen, maar ook aas wordt gegeten.

Leefgebied: bosranden, graslanden, akkers, stadsparken en onder dood hout.

Voortplanting: De eitjes worden in de bodem gelegd, en de larve, die drie keer vervelt, leeft in de bladlaag. De larve ontwikkelt zich in acht tot tien weken en leeft ook van zowel ongewervelden als aas. De volwassen kevers zijn van de lente tot de late herfst te zien. De soort overwintert als volwassen dier.