Aardhuis

Aardhuissymposium 5 maart 2020

11/02/2020

Aardhuissymposium Autochtoon, exoot en klimaatsverandering: welke keuzes maken we voor de toekomst van ons bos?

De activiteitencommissie van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging organiseert in samenwerking met Kroondomein Het Loo voor de 16de maal het Aardhuissymposium. Dit symposium vindt plaats op donderdagmiddag 5 maart in het gerenoveerde Aardhuis (Aardhuis 1, 7346 AA Hoog Soeren).

Wat is wijsheid om het bos voor te bereiden op klimaatverandering. Gaan we exoten aanplanten of kunnen we ons beter richten op soorten die we hier hebben en werken met andere herkomsten? Of ligt het antwoord op deze vragen besloten in de reeds aanwezige soorten van autochtone herkomst die al sinds de laatste ijstijd genetisch aanwezig zijn in ons land? Welke herkomstonderzoeken zijn er al geweest, worden er nieuwe opgestart en welke lessen kunnen we leren van bijvoorbeeld de introductie van de Douglas begin vorige eeuw? Tenslotte: zijn er al nieuwe soorten aangeplant, of zijn er ervaringen uit het buitenland die we kunnen gebruiken?
Al deze aspecten komen aanbod tijdens het 16e Aardhuissymposium waarbij uiteraard gelegenheid is om met de sprekers en elkaar in gesprek te gaan.

Het programma
13.30 – 14.00 uur Ontvangst koffie/thee

14.00 - 14.10 uur Opening
Frits Mohren, dagvoorzitter

14.10 – 14.50 uur ‘’Onderzoek, lessen uit het verleden en experimentele proeven’’
Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland/WUR)

14.50 – 15.30 uur ‘’Autochtoon bomenerfgoed. Het belang voor de wilde natuur, cultuurhistorie en klimaat’’
Bert Maes (Ecologisch adviesbureau Maes)

15.30 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 16.40 uur ‘’Nieuwe soorten als antwoord op de veranderingen’’
Hans van Lommel (Bosgroep Zuid Nederland)

16.40 – 17.00 uur Discussie o.l.v. de dagvoorzitter

17.00 – 17.30 uur Afsluitende borrel

Deelname is voor KNBV- en VTB-leden gratis, niet-leden betalen 10 euro (betaling vooraf ). U kunt zich voor dit symposium aanmelden door ten laatste op 1 maart 2020 een e-mail te sturen aan administratie@knbv.nl.
Er zit een maximum aan het aantal deelnemers, dus geef u snel op! Graag in de mail aangeven of u KNBV- of VTB-lid bent. Heeft u vragen neem dan contact op met Gerard van Looijengoed; activiteitencommissie@knbv.nl of 06-10758545.